001 St. Bernadette Sukoharjo – Tugas merangkai bunga Minggu Palma

KOMSOS-GMMK. Merangkai bunga adalah tugas pelayanan yang memancarkan keindahan dan kasih, terutama ketika dilakukan dengan penuh dedikasi dan hati yang tulus. Wilayah St. Theodosius dihormati dengan tugas merangkai bunga untuk Misa Ekaristi Minggu Palma tahun 2024, dan Lingkungan St. Bernadette turut serta dalam upaya ini. Dengan sukacita yang memancar, umat berkumpul untuk melibatkan diri dari awal hingga akhir, menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat di antara mereka.

Kegiatan ini tidak hanya tentang mencurahkan rasa seni dan keindahan, tetapi juga memperkokoh hubungan antar-umat dalam lingkungan mereka. Semangat dan kerja keras para ibu yang terlibat menghasilkan karya yang istimewa, yang sangat menunjang keindahan Misa Ekaristi pada Minggu Palma. Kehadiran dan usaha mereka dianggap sebagai anugerah yang berkenan kepada Allah Bapa, memperindah gereja dan memberikan makna mendalam bagi ibadah umat.

Semoga kerja keras dan dedikasi dalam memperindah gereja ini menjadi berkat bagi semua yang mengalami keindahan hasil karya tersebut. Dalam doa dan harapan, mereka memohon agar berkat dari usaha ini senantiasa mengalir dalam hidup dan ibadah mereka. Amin. Berkat Dalem.

Fransiska Fioreti Puspita

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *