Romo Antonius Dadang Hermawan, Pr

Rm. Antonius Dadang Hermawan, Pr
– Romo Kepala Paroki –

>> Mengenal Lebih lanjut Romo Dadang … 

Rm. Fransiscus Xaverius Murdi Susanto
– Romo Vikaris Paroki –

>> Mengenal Lebih lanjut Romo Murdi…